Edgar Lee MASTER (2)

.
Fiddler Jones
.
The earth keeps some vibration going
There in your heart, and that is you.
And if the people find you can fiddle,
Why, fiddle you must, for all your life.
What do you see, a harvest of clover ?
Or a meadow to walk through to the river ?
The wind’s in the corn ; you rub your hands
For beeves hereafter ready for markets ;
Or else you hear the rustle of skirts
Like the girls when dancing at Little Grove.
To Cooney Potter a pillar of dust
Or whirling leaves meant ruinous drouth ;
They looked to me like Red-Head Sammy
Stepping it off, to Toor-a-Loor.
How could I till my forty acres
Not to speak of getting more,
With a medley of horns, bassoons and piccolos
Stirred in my brain by crows and robins
And the creak of a wind-mill – only these ?
And I never started to plow in my life
That some one did not stop in the road
And take me away to a dance or picnic.
I ended up with forty acres ;
I ended up with a broken fiddle –
And a broken laugh, and a thousand memories,
And not a single regret.
.
.
. .
.
.
U Sunadori Jones
.
A tarra ti faci vena vibrazioni
in cori, ed eccu ti : tu.
E se l’aienti sentini chi tu sà sunà,
Ti tocca à sunà duranti tutta a to vita.
Chi vidi ? una bracciata di trifogli ?
O un pratu da travirsà sin’à u fiumu ?
U ventu suffia in u granu : ti felicitighji
Chi sarani pronti i manzi pà u marcatu ;
O t’accadi di senta un bùffulu ‘n i codi
Com’è in U Buschettu, induva bàddani i ziteddi.
Par Cooney Potter, un pezzu di carpìa
O un fuddettu di casciàpuli annunciàiani a sicchina ;
A mè, mi facìani pinsà à Sammy Capirussu
Quand’iddu badda u passu, nant’à
Toor-a-Loor.
Com’è l’avarìa pussuti cultivà, i me quaranta lenzi,
- d’accrescià li, manc’à parlà ni -
Incù st’umbulicu di corni, cialamedd’ è pìruli
Chì i currachji è i pettirussi mi cantàiani in capu,
È u mulin’à ventu chì chjichjulighja – ùn basta ?
Mai una volta ùn aghju circu ad aratà,
Chì calchissìa ùn si firmessi in istrada,
E mi chjamessi pà un baddu o una mirenda.
Socu finitu cù quaranta lenzi,
un viulinu troncu, una risa tronca è ricordi tant’è più,
è mancu u mìnimu rigretu.
.
.
.
.
trad. Stefanu Cesari
.
.