Hélène SANGUINETTI« Après le pont dessous l’eau, après les pierres, c’est jusqu’où j’irai au milieu de la vie, en cet état d’appelant et meneur de mule. »« Si me veut le courant, si me veulent les pierres » ce qu’il ajouta sur l’instant, Chenille passe où passe grand Vouloir, ainsi.Puis, laissant mains et jambes aux griffes sous les herbes : « si je suis chanteur et conteur, les cailloux qui tirent la peau des pieds, avaleront ma langue »Car toujours : l’estropié.Cruels, qui êtes-vous plus que vous qui peut l’être, Et debout sur le char son profil – le recourbé des cils – ses pommettes – attirent le soleil qui passe sur ce monde, Et ce monde cruel respire, laisse son tablier au clou, une tresse sur son épaule, laisse pleuvoir et mourir« Dopu à u ponti da suttu l’acqua, dopu à i petri, sin’à duva andaraghju à mità di a vita, in ‘ssu statu di chjamanti è di mulateri. »« S’iddu mi voli u currenti, s’iddi mi volini i petri » ciò ch’iddu aghjusteti in l’istanti, passa Tampa induva passa grandi Vulintà, cussìÈ po, lachendu mani è ghjambi à i sgrinfia sutt’à l’arbi : « s’e socu cantadori è cuntadori, i pitràculi chì tirani a corna ‘lli peda, s’ingutarani a me lingua »Chì sempri : u stroppiu.Crudeli, qual’seti di più che vo qual’ po essa, è rittu in u carrozzu u so prufilu - a curva ‘lli cidda – i maschetti – attìrani u soli chì passa nant’à ‘ssu mondu, E ‘ssu mondu crudeli rispira, laca u so scusali à u chjodu, una triccia nant’à a spadda, laca piova, laca mora
in --- Le Héros --- ed. Flammarion Poésie --- 2008trad. Stefanu Cesari

...
...

Ghjàcari (Custillazioni)


Socu appresu à a ghjacariccia
una muradda di petri si sfaci
quandì ghje ci pongu
a siconda mani
- da supra -
u ventu s’apri i so stradi
com’è u varmu sutt’à i sciappi, abbandunati

s’è torru à u riali, a socu, sò ghjà à longu i cani
unghja
inùtuli – è pulmona
sbiutà si
dui cartuccia
pà una custillazioni – una circulazioni astrali
par sminuiscia – sutt’ à i petri caduti

sarà un ghjèmitu
sarà un neci

suivre la meute
une muraille sèche, défaite à la deuxième main posée
plus haut – constellations – voire
d’autres routes
pour le ver sous l’ecorce : tout ce liège abandonné

revenir au réel : je sais. ils sont déjà loin, les chiens

les ongles inutiles
les poumons
vider deux cartouches – pour une constellation –
pour circuler – ailleurs – pour se réduire
à rien
radicelles sous les pierres tombées

gémir là
ou faire croireStefanu Cesari ©


technorati tags:

Paul AUSTER

...
...
In memory of myself


Simply to have stopped.

as if I could begin
where my voice has stopped, myself
the sound of a word

I cannot speak.

so much silence
to be brought to life
in this pensive flesh, the beating
drum of words
within, so many words

lost in the wide world
within me, and thereby to have known
that in spite of myself

I am here.

As if this were the world.
In mimoria di mè


Simpliciamenti, essa si fermu.

com’è se pudissi cumincià
indù s’hè ferma a me boci, ghje stessu
u sonu d’una parola

ch’ùn possu dì.

tantu silenziu
da purtà in vita
in sta carri pinsosa, battenti
tamburu di paroli
drintu, tanti paroli

persi in l’immensu mondu,
drintu à mè, è sapiutu cussì
che malgradu me stessu

socu qui.

Com’è se tal' fussi u mondu.


in --- Facing the Music --- ed. Station Hill --- 1980


trad. Stefanu Cesari


...
technorati tags: