Béatrice BONHOMME


j’ai erré sur les musiques
et les chateaux de mon
enfance
il a dit, j’ai dormi sur les siestes
de brume où planaient les dormants
il a dit, j’ai partagé des nuits sourdes
où l’espace devenait rocher
il a dit, j’ai partagé le corps triste, le corps mou
le corps vieux qui ne sait plus jouir
il a dit, j’ai tout partagé
de ma douleur et des souffrances
et sur les contreforts du monde
il reste ton sourire de vierge


Trasandeti pà i sona
E i castedda
‘lla me zitiddina
dissi, durmitu si nant’à i siesti
di fumaccia indù innariàiani i durmienti
dissi, spartutu si notti sordi
indù u spaziu vinìa cantonu
dissi, spartutu si u corpu tristu, u corpu moddu
u corpu vechju chì ùn sà più goda
dissi, spartutu si lu tuttu
dulori meu è suffrimenta
è nant’à i contraforta ‘llu mondu
ferma u to surrisu di verghjini.in --- Poumon d’Oiseau éphémère --- ed. Melis --- 2004

Beatrice Bonhomme hè a capiredatrici di a rivista NU(e)

revue-nue.org

trad. Stefanu cesari


technorati tags:

Philippe JACCOTTET


Quelqu’un tisse de l’eau (avec des motifs d’arbres
en filigrane). Mais j’ai beau regarder,
je ne vois pas la tisserande,
ni ses mains même, qu’on voudrait toucher.

Quand toute la chambre, le métier, la toile
se sont évaporés,
on devrait discerner des pas dans la terre humide…Calchissìa tessa l’acqua (cù disegna d’arburi
in u trafilu). Ma ancu se fighjolgu,
ùn vicu micca a filadori,
ne puri li so mani, no vularìami tuccà

Quandì tutta a càmara, u tilaghju,
a tela
si sò svaniti
duvarìami visticà passa in a tarra ùmida.

Tu es assis
devant le métier haut dressé de cette harpe.

Même invisible, je t’ai reconnu,
tisserand des ruisseaux surnaturels.Sè pusendu
davanti à u tilaghju altu tiratu di quiss’ arpa.

Puri invisìbuli, t’aghju cunnisciutu,
Filadori ‘lli riacci supranaturali.in --- À la lumière d’hiver --- éd. Gallimard --- 1977


trad. Stefanu Cesari

Nazim HIKMET


Ce n’est pas pour me vanter,
mais j’ai traversé d’un trait, comme une balle, les dix ans de ma captivité.
Et si on laisse de coté les douleurs que j’ai au foie,
le cœur est toujours le même, la tête celle d’autrefois.

Ùn hè micca par vantà mi,
ma aghju travirsatu d’un trattu, com’è una badda, i me deci anni di prighjunìa.
È se no lachemu da cantu i dulora ch’e t’aghju à u fècatu,
u cori hè sempri u stessu, u capu quiddu di tandu.in --- Il neige dans la nuit­ --- ed. Gallimard ---2002


trad. Stefanu Cesari

technorati tags:

Mahmoud DARWICH

...

[…]
Comme si j’avais déjà connu la mort…
Je connais cette vision et je sais que je pars
Vers ce que je ne connais pas. Peut-être
Suis-je encore vivant quelque part,
Conscient de ce que je veux…

Un jour je serai ce que je veux

Un jour je serai une idée qu’aucun glaive ne porte
A la terre désolée, aucun livre…
Une idée pareille à la pluie sur une montagne
Fendue par la pousse d’un brin d’herbe.
Et la force n’aura pas gagné,
Ni la justice fugitive.

Un jour je serai ce que je veux.


Com’è si ghje avissi ghjà cunnisciutu a morti…
Cunnoscu sta visioni è a socu ch’e partu
Versu l’arcanu. Soca
Saraghju sempri vivu in calchidocu,
Cuscenti di ciò ch’e voddu…

Un ghjornu saraghju ciò ch’e voddu

Un ghjornu saraghju un’idéa chì nisciun’ gladiu porta
A a tarra inghjuriata, nisciun’ libru…
Un’idea pari à u piòvitu nant’à una muntagna
Schilfata da a crèscita d’un stilu d’arba.
È a forza ùn avarà vintu,
Ne a ghjustizia fughjitiva.

Un ghjornu, saraghju ciò ch’e voddu.

...

in ---- Murales ---- editions Actes Sud 2003


trad. Stefanu Cesari ©
...
technorati tags: