Antonio GAMONEDA


La naranja en tus manos, su resplandor, ¿es para siempre ?

Cerca del agua y del cuchillo, ¿una naranja en la oquedad eterna ?

Fruto de desapariciòn. Arde su excesso de realidad entre tus manos.


L’aranciu in i to mani, a so sputichezza, sarà soca par sempri ?

Vicin’ à l’acqua è à a cultedda, un aranciu in la cuncavità eterna ?

Fruttu di sparizioni. Brusgia u so eccessu di rialità tra li to mani.

Huyen heridas por el amanacer, laten sobre las aguas y su blancura se abre en ti : avefrìas.
...
Viajan de lo visible a lo invisible. Ya
...
sòlo hay invierno en las ramas inmòviles.


Fùghjini ferti in l’alba, trasàltani supr’à l’acqui è u so biancori s’apri in tè : ghjuncaghji.

Viàghjani da u visìbuli à u invisìbuli. Ùn ci hè

più che u inguernu nant’à i branchi immobìli.


in --- Frìo de los Lìmites --- Froid des limites --- éd. Lettres Vives2000


Trad. Stefanu Cesari ©

technorati tags: