A Furmicula Russa - la fourmi rouge

...

par Natali è Nunzia
i me avi
...

Hè franasia patimma

a furmicula capirussa

scrivi 'n a cinnara

u sicretu 'llu nidicali

murmutughjatu à cant'à un focu

ch'ùn asisti più...

...

Frénésie obstinée

de la fourmi rouge

à écrire dans la cendre

un secret d'oiseau

murmuré

au feu

disparu

...

...

technorati tags: del.icio.us tags: