René CHAR

.
.

Nous n'avons pas plus de pouvoir s'attardant sur les décisions de notre vie que nous n'en possédons sur nos rêves à travers notre sommeil. À peine plus. Réalité quasi sans choix, assaillante, assaillie, qui exténuée se dépose, puis se dresse, se veut fruit de chaos et de soin offert à notre oscillation. Caravane délectable. Ainsi va-t-on.

Soudain nous surprend l'ordre de halte et le signal d'obliquer. C'est l'ouvrage.

Comment ramener au liseron du souffle l'hémorragie indescriptible ? Vaine question, même si un tel ascendant avait eu son heure dans nos maisons dissimulées. Il n'est pire simplicité que celle qui nous oblige à chercher refuge. Pourtant la terre où nous désirons n'est pas la terre qui nous enfouit. Le marteau qui l'affirme n'a pas le coup crépusculaire. Ô mon avoir-fantôme, qu'ils se couchent et qu'ils dorment ; la chouette les initiera ! Et maintenant, c'est moi qui vais t'habiller, mon amour.

Nous marcherons, nous marcherons, nous exerçant encore à une borne injustifiable à distance heureuse de nous. Nos traces prennent langue.

.

.

.

.

.

.

Ùn emu di più puteri à pisà nant'à i dicisioni di a noscia vita ch'e n' emu nant'à i nosci sonnia à traver'à l'arriposu. Appena di più. Rialità guasgi senza scelta, assaltanti, assaltata, è chì spussata si poni, po' si drizza, si dici fruttu di chaos è di primura offertu à a noscia pindenza. Caravana diletta. Cussì si và.

Impruvisu ci chjappa l'ordini di susta è u segnu di trincà. Hè l'opara.

Comu turrà à a trammula di u suffiu a dissangunata indiscrivibuli ? Quistioni vana, ancu s'e un tal ascindenti t'essi avutu a so ora 'n i nosci casi ascosti. Ùn ci hè peghju simplicità chè quidda chì ci ubblichighja à circà l'aggrundu. Purtantu a tarra indò chè no bramemu ùn hè a tarra chì ci infossa. U marteddu chì a dici ùn hà u colpu crepusculari. O' lu me avè-fandoniu, ch'iddi si stendini è ch'iddi dormini ; i 'mpunarà a malacedda ! Ora, socu eu chì t'aghju da vesta, amori.

Marchjaremu, marchjaremu, asircittenduci torra à un tarmini inghjustifichevuli, à distanza cunsulenti di no. I nosci tracci tròvani lingua.

.

.

.

in --- La Nuit Talismanique qui brillait dans son cercle --- 1972

.

.

tr Stefanu Cesari©