André DOMS

.
Je ne parlerai pas ta langue. Elle m’est au cœur, sans doute. Je regardais, adossé à l’ouest des terres, les ciels filer vers toi sans les comprendre. Peupliers près des coutures tendres (à garder quelles moissons ?), trait noir et blanc et grave dans l’ordre des nuages. J’escomptais l’aube, tâtais les vents. Tant d’années pour que je boive ta langue, je lâche l’œil et le sang. Etions-nous si surpris d’échanger signes de vie dans les parages du levant ? je dois répondre, n’importe la langue, de la voix qui nous lie.
.
.
.

.
.
.
ùn parlaraghju micca a to lingua. L’aghju in cori soca. Fighjulaiu, appughjatu à l’umbriccia ‘lli tarri, i celi filà versu tè senza capì li. Pioppi vicini à i cusgituri tènari (par vardà chì accuddera ?), trattu neru è biancu è gravu in l'òrdini 'lli nivuli. Aspittaiu l’alba, misuraiu i venta. Tanti anni ch’e biissi a to lingua, lentu ochju è sangu. Erami cussì stunati di scambià ci nutizii in li circonda di u livanti ? Devu arrisponda, qual ‘dda sichi a lingua, di a boci chì ci lia.
.
.
.

in --- L’Aube et l’Aval --- ed. Sud --- 1990
.
.
.

trad. Stefanu Cesari
.

technorati tags: