John BERGER

.

L'histoire paysanne

.

.

je te dis

toutes les maisons

sont des trous dans un cul de pierre


nous mangeons sur les couvercles des cercueils

entre l'étoile du soir

et le lait dans un seau

il n'y a rien

le bidon est vidé


jetez-nous

fumant

dans les champs

.

.

.

.

.

.

A stodia paisana

.

.

a ti dicu

tutti i casi

sò tafona 'n un culu di petra


manghjemu nant' à u cuparchjulu di i casci


trà a stidda di a sera

è u latti 'n a sechja

ùn ci hè nudda


u bidonu hè sbiutatu

dui volti à ghjornu


lampetici

fumenti

in i chjosa
in --- Le 7° Homme --- Maspero --- 1976

.

.

.

trad. André Simon


ill. Jean Mohr

.