Jacques FUSINA


Face aux rayons
moirés d’azur
s’assemble
entre ombre et lumière
une improbable humanité
qu’étoile peut-être
un semblant d’horizon
une zébrure de lumière
un soleil mi- couché
sans même s’apercevoir
que vibrent des mondes
au-dessus d’elle
faits de signes nombreux
de sons de rêves
et qu’une main humaine paraphe
chaque esquisse de nos pas

In ochju à e spere
s’agrufuleghja
trà lume è ombra
una incerta umanità
stellata forse
da un’idea d’orizonte
da un zifru di lume
da un sole mezu ciuttatu
senza avvedesi mancu
ch’elli trizineghjanu
i mondi sopra
in centu segni
sogni è soni
è ch’ella firma a manu umana
ogni indiatu passu nostruin --- Arrêt sur image --- editions Sammarcelli 2007

...
traduzzioni di l’autori

...
technorati tags: