Serge PEY


Bâton
parole
possible
du chemin impossible


qui coud l’oreille
et la bouche et l’œil
et la main livide de la
lune
et l’incarnation du temps
noir de la fourmi
et l’adjectif éboulé
qui s’accroche au balcon
et la poussière séculaire
de la brique
et le dieu du chevreau
et le vide qui passe
ses anneaux
dans les mains
d’un autre videBastonu
parola
pussìbuli
di a strada
impussìbuli
...
chì cusgi l’arichji
è a bucca è l’ochji
è a mani sbiaditita
‘lla luna
è l’incarnazioni ‘llu tempu neru
di a furmìcula
è l’aghjittivu suffalatu
chì s’arrampichighja à u balconu
è a pulvariccia siculari
‘lla chjappedda
è u Diu ‘llu caprettu
è u biotu chì passa
i so anedda
in i mani
d’un antru biotu
...
...
...
in --- Traité à l’usage des chemins et des bâtons­ --- éd. le bois d’Orion 2008

...
TR. Stefanu Cesari
...