Mortapòtina


ùn sè più quiddu / ti sfiati prestu / in a costa di Mortapòtina / ciò chì tu pensi / pesa / troppu / ancu se tu sè spaddilargu /
u pinu che n’emu piantatu / si n’hè siccu / a tarra russa / di quinci / ùn hà vulsutu u donu /
ma tu /
l’alboriu d’una strada firisci a to mani /
si pralunga ‘n a mea
tu n’es plus celui d’un temps / tu t’essouffles / vite / dans la cote de Mortapotina / tu penses / et c’est lourd / trop / pourtant / tu as les épaules larges /
le pin que nous avions planté / est mort / la terre rouge d’ici / n’a pas voulu du don /
mais toi /
l’idée d’une route blesse ta main /
se prolonge dans la mienne


Stefanu Cesari ©

------------------------------------------------------------

...

...

------------------------------------------------------------

...
...
technorati tags: